Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ülkemizde genel olarak Haziran Ayı itibariyle havaların ısınması ile her yıl milyonlarca vatandaşımız eğlenmek, dinlenmek veya serinlemek için sahillere gitmektedir. Yüzme sezonu boyunca serinlemek ve eğlenmek için gidilen deniz keyfi sık sık suda boğulma vakalarıyla gölgelenmektedir. Yüzme bilmemek, yüzülen alanın özellikleri ve akıntı hareketlerinin bilinmemesi veya yanlış bilinen doğrular gibi temelinde bilgi eksiklikleri olan hatalar bu kazaları doğurmaktadır. Bu vakaların, özellikle de çeken akıntı kaynaklı olanların,  engellenebilmesinde farkındalığın ve bilgilendirmenin çok önemli olduğu ortadadır.
Bu yaklaşımla gerekli farkındalığın oluşturulması ve kayıpların engellenmesi için üniversitelerin, kamu, özel ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının, medyanın önemli rol ve sorumlukları bulunmaktadır. Bu sorumluluk anlayışı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Afet Yönetimi Bölümü organizasyonunda ve Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin destekleri ile 20 Haziran 2018 tarihinde 09:00 – 18:00 saatleri arasında “Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntılar Çalıştayı”nı gerçekleştiriyoruz.
Gerçekleştireceğimiz çalıştayda ele alınacak konuların akademik yönü ile birlikte kamusal alandaki etkilerinin de incelenerek daha kapsamlı bir bilinç oluşturabilmek ve sorunlara dünyadaki gelişmeler doğrultusunda çözüm ve öneriler geliştirilebilmek arzusundayız.